Kinh doanh đa dịch vụ

                     

  
THƯƠNG BINH TÌNH NGHĨA

 
TT
HỌ VÀ TÊN
ĐỊA CHỈ
TB
ĐIỆN THOẠI
1
Phạm Văn Thuận
282 Lê Lợi
1/4
 0313.840.668
 0934.563.996
2
Nguyễn Thanh Bình
Thiên Lôi
3/4
 0313.828.275
 01266.053371
3
Nguyễn Như Lạc
205 Lê Lai
3/4
 0313.768.205
 0904.112.849
4
Ngô Văn Quyển
Cầu Tre
2/4
 0313.751.635
 0912.704.844
5
Nguyễn Văn Tý
Tràng Cát
3/4
 
6
Nguyễn Đức Hiền
Miếu 2 xã
1/4
 0989545385
7
Đinh duy Hồng
107 Đình Đông
4/4
 0903212933
8
Nguyên văn Phòng
Lê lợi
2/4
 0313760582
 0973115980
9
Trần văn Cược
Đông khê(mất)
2/4
 0313721810
10
Nguyễn mậu Tiến
 Lê lai
 
 0903409221
11
Ngô văn Luân
84 Lê Lai
2/4
 0912225818
12
Nguyễn thành Sơn
Cầu Đất
 
 090.3455248
13
Trần văn Tư
9/9Phạm m Đức
2/4
 098.4354586
14
Lê duy Hùng
Ly Phình
4/4
 098.3855596
15
Phạm quỳnh Huê
Quý Cao
1/4
 01222229989
16
Nguyễn văn Dựa
Vạn Mỹ
2/4
 01665971684
17
Vũ duy Lại
Phạm m Đức
3/4
 0313.550331
 01236959898
18
Phạm đăng Trọng
Đông Khê
3/4
 09137461244
19
Trần đăng Ninh
174 lê lợi
1/4
 0945470915
20
Phạm Văn Đông
7/14 Ngô Quyền
4/4
 097.3042718
21
Nguyễn ngọc Hải
235Lê lợi
4/4
 0913.247426
22
Nguyễn ngọc Minh
52TranPhu
1/4
 0979310585
23
Vũ văn Bằng
16/161 chùa hàng
4/4
01263704169

Chú thích      Chi hội trưởng:Phạm văn Thuận -Chịu trách  nhiệm chung
      Chi hội phó:Nguyễn văn Dựa   -Tổ chức mọi mặt
      Chi hội phó:Nguyễn thanh Bình _Đời sống
      Chi hội phó:Đinh duy Hồng-Thủ quỹ
      Chi hội phó:Nguyễn văn Phòng-Thư ký-sổ sách
          chi  hội  sinh  hoạt .thường  kỳ                     
TRANG
 

QUANG MINH GROUP

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...